Խաղ-վիկտորինա «Անատոմիա» առարկայից

04.11.2023
Խաղ-վիկտորինա «Անատոմիա» առարկայից

՛՛Էրեբունի՛՛ Բժշկական Ակադեմիայում ուսումնական գործընթացն իրականացվում է միջազգային կրթական չափանիշներին համապատասխան:

Ակադեմիայում ՛՛Մանկաբարձական գործ՛՛ մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների մոտ, ՛՛Անատոմիա՛՛ առարկայի շրջանակներում կազմակերպվեց խաղ-վիկտորինա՝ ուսանողների գիտելիքների որակի ստուգման և ֆորմատիվ /միջանկյալ/ գնահատման նպատակով:

Դասախոս՝ ՄԳԹ, ամբիոնի վարիչ Ա. Բաղդասարյան:/