Առաքելություն

Առաքելություն

ԷԲԱ-ում իրականացվող մասնագիտական կրթական ծրագրի առաքելությունն է ապահովել բարձրորակ, մատչելի բժշկական կրթություն, պատրաստել բարձր որակավորում ունեցող բժշկական կադրեր, որոնց մակարդակը համապատասխանում է տեղական և արտասահմանյան առաջատար բժշկական ԲՈՒՀ-երի կրթության մակարդակին, տալ բարձր ակադեմիական, մասնագիտական, սոցիալական և անձնական կարողություններ ունեցող շրջանավարտներ, որոնք կլինեն պահանջված և մրցունակ աշխատաշուկայում: 

Միջազգային չափանիշներ
Հագեցված լաբորատորիա
Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ
Փորձառու մասնագետներ
Հագեցված գրադարան
Դիդակտիկ նյութեր
Պրակտիկա հիվանդանոցներում
Բժշկական մանեկեններ