Միջին մասնագիտական բժշկական կրթություն

Միջին մասնագիտական բժշկական կրթություն

Ծրագիրը հիմնադրվել է 2019թ, ՀՀ ԿԳՄՍՆ N 0144 լիցենզիայի հիման վրա, պատրաստում է բարձր որակավորմամբ մասնագետներ։ 

Այն հիմնված է Հիմնական Ընդհանուր Կրթության (9 ամյա), ավարտական փաստաթուղթը՝ վկայական,  եւ Միջնակարգ Լրիվ Կրթության (10,12 ամյա), ավարտական փաստաթուղթը՝ ատեստատ, հիմքի վրա։

Քննությունն անցկացվում է տեղում։ Քննական առարկան՝ «Կենսաբանություն» գրավոր։

Ընդունելության հայտերի ժամկետները, ինչպես նաեւ վերջնաժամկետների փոփոխությունները սահմանվում են յուրաքանչյուր ուսումնական տարի՝ ՀՀ ԿԳՄՍՆ համապատասխան որոշումների հիման վրա, որոնք կարող են փոփոխվել՝ կախված հանգամանքներից։

Հեռակա ուսուցումը հնարավոր է միայն «Դեղագործություն» բաժնում, տեւողությունը՝ 3 տարի։

Առկա ուսուցման տարեկան վարձը ՀՀ քաղաքացի համարվող դիմորդների համար կազմում է 350 000 ՀՀ դրամ։

Բացառություն է կազմում «Դեղագործություն» հեռակա ուսուցումը, որի տարեկան վարձը կազմում է 400 000 ՀՀ դրամ։

Կախված նախորդ կրթությունից (9 ամյա եւ 10, 12 ամյա)՝ ուսման տեւողությունները տարբերվում են հետեւյալ կերպ՝

Քույրական գործի կազմակերպում
Բուժքույր-Մենեջեր
12 -ամյա՝ 4 տարի
Քույրական գործ
Բուժքույր
12 -ամյա՝ 3 տարի 9 -ամյա՝ 4 տարի
Մանկաբարձական գործ
Մանկաբարձ
12 -ամյա՝ 3 տարի 9 -ամյա՝ 4 տարի
Դեղագործություն
Դեղագործ
12 -ամյա՝ 2 տարի 9 -ամյա՝ 3 տարի
Ատամնատեխնիկական գործ
Ատամնատեխնիկ
12 -ամյա՝ 2 տարի 9 -ամյա՝ 3 տարի
Բուժական կոսմետոլոգիա
Բուժքույր-կոսմետոլոգ
12 -ամյա՝ 2 տարի 9 -ամյա՝ 3 տարի