Նախապատրաստական

Նախապատրաստական

9-ամյա հիմնական ընդհանուր և 12-ամյա միջնակարգ լրիվ կրթական հիմքով ուսումնառուների համար կազմակերպվում է ուսուցում նախապատրաստական խմբերում: 

Նախապատրաստական խմբերում դասերը  ՛՛Կենսաբանություն՛՛ առարկայից են: