Թափուր հաստիքներ

Էրեբունի բժշկական ակադեմիան հայտարարում է բուժական կոսմետոլոգիա առարկայի դասախոսի թափուր աշխատատեղի համար․

Աշխատանքի նկարագիր․

Իրականացնել ուսուցում համաձայն ակադեմիայի կողմից մշակված և պետական չափորոշիչներին համապատասխան կրթական ծրագրի։

Ներկայացվող պահանջներ

  • Բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթություն
  • Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձառություն` կրթության համակարգում

Անհրաժեշտ կարողություններ և հմտություններ

  • Դասընթացի մշակման, ուսուցման համագործակցային մեթոդների կիրառման, հետազոտականկարողություններ
  • Ինքնուրույն և թիմումաշխատելու հմտություններ

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողներին խնդրում ենք մինչև 2023թ․-ի փետրվարի 15-ը ուղարկել լուսանկարով ինքնակենսագրական /CV/ info@erebuniacademy.am էլ. Փոստի հղումով, վերնագրելով՝
“Vacancy/Lecturer”:
Մրցույթի առաջին փուլին՝ հարցազրույցին, կհրավիրվեն միայն վերոհիշյալ պայմաններին բավարարող դիմորդները։