Թափուր հաստիքներ

Էրեբունի  բժշկական ակադեմիան հայտարարում է մրցույթ՝ միջին մասնագիտական կրթական հիմքով կլինիկական ամբիոնի վիրաբուժություն առարկայի դասախոսի աշխատատեղի  համար:

Ներկայացվող պահանջներ

  • Բարձրագույն կրթություն
  • Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձառություն` բարձրագույն մասնագիտական կրթության համակարգում

Անհրաժեշտ կարողություններ և հմտություններ

  • Դասընթացի մշակման, կառավարման հմտություններ, ուսուցման համագործակցային մեթոդների կիրառման, հետազոտական կարողություններ
  • Ինքնուրույն և թիմում աշխատելու հմտություններ

Աշխատանքի նկարագիր

  • Իրականացնել ուսուցում համաձայն ակադեմիայի կողմից մշակված և պետական չափորոշիչներին համապատասխան  կրթական ծրագրի

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողներին խնդրում ենք մինչև 2022թ-ի սեպտեմբերի 10-ը ուղարկել լուսանկարով ինքնակենսագրական /CV/ info@erebuniacademy.am  էլ. փոստի հղումով, վերնագրելով՝
“Vacancy/ Lecturer” :

Մրցույթի առաջին փուլին՝ հարցազրույցին, կհրավիրվեն միայն վերոհիշյալ նվազագույն պայմաններին բավարարող դիմորդները։