Անձնակազմ

Ալինա Քուշկյան
Ալինա Քուշկյան Հոգաբարձուների Խորհրդի Նախագահ
Արթուր Իկիլիկյան
Արթուր Իկիլիկյան Ռեկտոր