Բարձրագույն բժշկական կրթություն

Բարձրագույն բժշկական կրթություն

 

ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾ 

ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ

 

* «ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» բաժինը ստեղծվել է 2021թ․-ին՝ համաձայն ՀՀ ԿԳՄՍՆ N 0089 լիցենզիայի՝ տրված 2021թ․-ի հուլիսի 13-ին։

Այս ծրագրի տևողությունը 6 տարի է՝ «Բժիշկ» որակավորմամբ։ Որպես ավարտական փաստաթուղթ տրվում է դիպլոմ։
 
* «ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» բաժինը ստեղծվել է 2021թ․-ին՝ համաձայն ՀՀ ԿԳՄՍՆ N 0089 լիցենզիայի՝ տրված 2021թ․-ի հուլիսի 13-ին։
Այս ծրագրի տևողությունը 4 տարի է՝ «Քույրական  գործի բակալավր» որակավորմամբ։ Որպես ավարտական փաստաթուղթ տրվում է դիպլոմ։
 
 
Այլ բժշկական ԲՈՒՀ-ից տեղափոխության և վերականգնման համար տե՛ս ՀՀ Կառավարության Որոշումը Բարձրագույն Ուսումնական Հաստատություններում Սովորողների Ակադեմիական Շարժունության Կարգը Հաստատելու Մասին։ 
 
Ակադեմիան հագեցած է ժամանակակից լաբորատոր լսարաններով, սիմուլիացիոն կենտրոններով և անհրաժեշտ տեխնոլոգիաներով, մանեկեններով և դիդակտիկ նյութերով զինված սենյակներով։
 
Մեր ուսանողներն ապահովվում են անհրաժեշտ բժշկական եւ հարակից գրականությամբ, բժշկական մասնագիտական ամսագրերով՝ ներառյալ թվային գրականությամբ։
 
Ակադեմիան ունի հագեցած գրադարան-ուսումնական կենտրոն։
 
Մեր մոտ դասավանդում են որակավորված դասախոսներ, հայաստանյան և արտերկրյա պրոֆեսորներ, ինչպես նաև ակադեմիայի հետ համագործակցող օտարերկրյա բժշկական համալսարաններից հրավիրված դասախոսներ։
 
Մեր նպատակն է բժշկական կրթության ոլորտում հասնել կատարելության՝ գիտության և մասնագիտական զարգացման միջոցով։
 
Մեր ուսանողները բժշկական պրակտիկան անցնում են Հայաստանի լավագույն կլինիկաներում։ 
 
Ընդունելության համար տե՛ս Ինչպես Դիմել։
https://dimord.am/newatc/pdf/karg.pdf 
Քույրական գործ
Քույրական գործի բակալավր
12 -ամյա՝ 4 տարի
Բուժական Գործ
Բժիշկ
12 -ամյա՝ 6 տարի