Բաց դաս «Մանկաբարձություն» առարկայից

04.11.2023
Բաց դաս «Մանկաբարձություն» առարկայից

՛՛Էրեբունի՛՛ Բժշկական Ակադեմիայում ուսումնական գործընթացը հիմնված է ուսանողակենտրոն ուսուցման վրա: 
՛՛Մանկաբարձական գործ՛՛ մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների մոտ, ՛՛Մանկաբարձություն՛՛ առարկայից անցկացվեց բաց դաս՝ ՏՀՏ-ների  կիրառմամբ:

Դասի ընթացքում ուսանողների գիտելիքների ստուգումն իրականացվեց ֆորմատիվ գնահատմամբ:

Դասախոս՝ Ա. Հովհաննիսյան