Լատիներենը բժշկության մեջ

29.03.2024
Լատիներենը բժշկության մեջ
«Լատիներենը բժշկության մեջ» թեմայով միջոցառում հայ և արտասահմանցի ուսանողների խմբերի հետ: