Էրեբունի Բժշկական Ակադեմիա Հիմնադրամը ողջունում է Ձեզ
Միջին Մասնագիտական Բժշկական Կրթություն և Բարձրագույն Բժշկական Կրթություն
«Առողջությունը հարստություն է»

Էրեբունի Բժշկական Ակադեմիա Հիմնադրամը ողջունում է ձեզ

Բարձրագույն Բժշկական Կրթություն և Միջին Մասնագիտական Բժշկական Կրթություն

«Առողջությունը հարստություն է»

Միջազգային չափանիշներ
Հագեցված լաբորատորիա
Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ
Փորձառու մասնագետներ
Կրթություն
Հագեցված գրադարան
Դիդակտիկ նյութեր
Պրակտիկա հիվանդանոցներում
Բժշկական մանեկեններ
"Էրեբունի Բժշկական Ակադեմիա Հիմնադրամ

Էրեբունի Բժշկական Ակադեմիա Հիմնադրամ

  

Նորություններ